1
Dorastający, odrywając się od rodziców, przechodzą niezwykle ciężki, pełen sprzecznych uczuć i dążeń proces formowania tożsamości. Młodzi u progu późnej adolescencji funkcjonują pod presją społecznych oczekiwań dotyczących dojrzałych zachowań przy jednoczesnym braku pełnej autonomii przyznawanej dorosłym. Spośród tego powodu uwikłani istnieją w szereg konfliktów sk